Městský úřad Most

Vše o městě Most
Hledáte práci nebo brigádu? Zkuste práci v Mostě.

Městský úřad Most

Městský úřad je úřad, který vykonává úkoly samostatné působnosti města, které mu uloží správní rada nebo premiér. Rozdíl mezi městským úřadem a magistrátem města je pouze v tom, že magistrát se nachází ve městě statutárním. Městský úřad je povinen splňovat úkoly, které mu uložilo samo zastupitelstvo města nebo správní rada města a je povinen vykonávat komise a kontroly v činnosti. Magistrát se dělí na jednotlivé odbory jako je odbor sociální péče pro děti a mladistvé, odbor dopravně – správních agend městských úřadů nebo odbory životního prostředí. Je povinen spravovat všechny tyto odbory a starat se o ně.

Městský úřad spravuje a vyřizuje všechny dokumenty, které se týkají prokázání identity občana jako je pas nebo občanský průkaz. Dále vyřizuje sociální správu dětí, které byli v minulosti týrány nebo fyzicky a psychicky týrány. Pro tuto činnost má magistrát i svůj odbor. V okrese Most je několik městských ale i obecních úřadů. Největším městským úřadem je úřad v Litvínově a magistrát se nachází v Mostě na ulici Radniční. Otevřeno je denně od pondělí do pátku do večerních hodin od 9:00 ráno. Je třeba dbát zvýšené pozornosti jestli jsou pokladní nebo úřední hodiny. Všechny potřebné informace ohledně otevírací doby podatelny nebo informace o úředních hodinách naleznete na internetových stránkách městského úřadu v sekci otevírací doba.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Magistrát města Mostu

Magistrát každého města působí v oblasti samostatné způsobilosti jako úřad, který plní úkoly, které mu byli uloženy buď městskou radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a především vykonává státní správu, která ale nesmí patřit pod pravomoce jiného města tedy magistrátu. V čele všech magistrátů je primátor města, ve kterém se daný magistrát nachází. V hlavním čele je samozřejmě stát. Magistráty se dále dělí na jednotlivé odbory, které jsou pověřenými osobami spravovány. Mezi tyto obory patří odbor sociální a právní ochrany dětí a mládeže, odbor školství, kultury a sportu, odbor životního prostředí a mimořádných věcí nebo odbor dopravy, registrací a dokladů.

Magistrát je velmi důležitým a nezbytným orgánem naší republiky. Každý z nás se s ním jistě setkal, když si byl vyřizovat svůj občanský průkaz nebo v případě, že potřebujete nezbytné informace o stavbách.  Magistrát města Most nově rozšířil svoje služby, které jen tak nenaleznete v každém městě. Velkou úlevu způsobil zejména matkám, které nemají čas své ratolesti nechat doma. Nově zde proto můžete využít služeb, které si všechny matky, ale i otcové chválí. Byl zde zřízen dětský koutek kam je možno odložit své dítě po dobu úředních hodin nebo možnost využít odložení kočárku, pokud se s ním do výtahu nevejdete. Je zde i služba pro vozíčkáře a invalidy pro které je zde k zapůjčení invalidní vozík.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Úřad práce Most

Úřad práce se nachází v Mostě na adrese třída Budovatelů. Na úřad práce je povinen se přihlásit každý občan České republiky, který zde má trvalý pobyt a utrpěl ztrátu zaměstnání. V případě, že daná osoba není hlášena na úřadě vzniká dluh vůči státu na daních a vůči pojišťovně u které je osoba hlášena na zdravotním pojištění, které je nutno si platit ze zákona. Zdravotní pojištění si může osoba platit buď sama, ale v nejvíce případech odvádí pojištění zaměstnavatel za svého zaměstnance. Na úřadu práce jsou tedy hlášeni všechny nezaměstnané osoby. Na úřad práce je třeba se pravidelně dostavovat na sezení s patřičným úředníkem.

Úřad práci nalézá práci pro občany republiky, kteří ji mohou přijmout ale také nemusí. Výběr zaměstnání by se měl odrážet i od dosaženého vzdělání, které jak všichni dobře víme je v dnešní době velmi potřebné. Nabídky práce jsou ovšem zveřejněny i pro veřejnost a to buď na internetových stránkách úřadu práce nebo přímo v hlavní budově úřadu, kde si osoby bez zaměstnání mohou bez problému vybírat. V případě, že by si osoba zaměstnání našla sama a začala na stálo pracovat na hlavní pracovní poměr je povinna se z úřadu práce odhlásit, aby nevznikly případné potíže mezi úřadem a zaměstnavatelem.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Úřad práce Most volná místa

Volných míst naleznete na úřadu práce mnoho. Jde jen o to si správně vybrat nebo mít pro patřičnou práci správnou kvalifikaci. Pokud jste přihlášeni na úřadu práce, tak vám patřičný úřad hledá práci sám, ať už chcete nebo nechcete. Přičemž jste povinni se pravidelně dostavovat na úřad, aby si s vámi úředník promluvil a hledání práce nebo o jejích parametrech. Pokud si sami práci hledáte je to naprosto v pořádku, ale pokud vám úřad práci nabídne můžete ji odmítnout, ale pouze třikrát. Poté je vám přidělena práce, která se vám ani nemusí zamlouvat. Na úřadu práce jsou trvale hlášeni všichni, kteří přišli o své zaměstnání a nejsou v žádné firmě přijati na hlavní pracovní poměr.

Pro tyto případy je vhodné sledovat pravidelně listinu, která je vyvěšena na každém úřadu a jsou v ní záznamy o volných pracovních místech v celém vašem kraji. Obvykle je zde zveřejněno až 200 volných pracovních pozic, které jsou vám k dispozici. Jedná se práce všeho druhu jako jsou údržbáři, hypoteční poradci, finanční poradci nebo mzdový účetní. Pro některé z prací je třeba vhodná kvalifikace, proto je dobré přečíst si vždy celý inzerát. Pokud si nevíte rady s hledáním práce nebo se nevyznáte v tabulce, kde jsou volné pozice zapsány je třeba se obrátit na pracovníky úřadu, kteří vám ochotně s vašim problémem pomohou.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Úřad práce Most kontakty

Úřad práce se nachází v Mostě na adrese třída Budovatelů. Kontaktovat můžete všechny příslušné osoby, které jsou uvedeny na internetových stránkách jak na mobilní telefon nebo pevnou linku do jejich kanceláře, emailem nebo zasláním dopisu na příslušnou adresu a na jméno úředníka. Naleznete zde kontakty na osoby pracovišť jako jsou státní sociální podpora, poradenské středisko pro volbu vašeho povolání nebo přímo na statutárního zástupce a sekretariát ředitele. Všechny kontakty jsou na internetových stránkách uvedeny, proto v případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat příslušný oddíl.

Na zaměstnance a zástupce úřadu práce je možno se obrátit s jakýmkoli dotazem, který se týká jak nabití zaměstnání, jeho ztráty nebo příspěvku, který je možný od státu dostat v případě již zmíněné ztráty zaměstnání. V případě, že nemáte dotazy na konkrétní oddělení nebo osobu je zde možnost zavolat pouze na informace úřadu práce, zaslat dopis, fax nebo email. Obratem je vám odeslána zpráva s odpovědí na vaši otázku. Jde i o informace týkající se aktuální nabídky zaměstnání nebo informace v jakém případě je třeba se na úřad práce přihlásit. Proto neváhejte kontaktovat, aby jste se vyhnuli  případným potížím nebo nedoplatkům na pojištění či daních.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

MHD Most a Litvínov

Na internetových stránkách dopravního podniku Most a Litvínov naleznete veškeré potřebné informace, které se týkají jak spojení MHD tak schéma jejich linek nebo je zde možnost stáhnout si zcela bez poplatku jízdní řády, které vám budou doma kdykoli k dispozici. Dále zde nalezete informační kalendáře nebo upomínky, které se týkají nezaplacení jízdného a přirážky, které byli na pokutu již uděleny. To je velkou výhodou pro ty, kteří mají pocit, že někdy v minulosti jeli jak se říká na ” černo “.

Veškeré dopravní podniky spadají pod Sdružení dopravních podniků České republiky, který je právnickou osobou a jejím hlavním úkolem je zabezpečení a provádění prací a výkonů v oblasti organizace a materiálně technického a legislativního zajištění. Mezi služby MHD patří i nákladní doprava nebo vnitrostátní a mezinárodní zájezdová autobusová doprava. Mimo jiné dopravní podnik poskytuje i služby občanům jako je např.: stravování v místní jídelně a rozvážení obědů, autoškola, pronájmy různých mechanismů nebo doprava nemocných, zraněných a rodiček. Co se týče autoškoly je zde možnost udělat si řidičský průkaz skupiny A – E a je zde prováděno školení a kondiční jízdy řidičů autobusů a nákladních vozů. Všechny tyto služby lze v dopravním podniku využít a pro vykonávání řidičského průkazu je třeba mít platné potvrzení od lékaře.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

MHD Most a Litvínov jízdní řády ke stažení

Celkový přehled jízdních řádů měst naleznete na internetových stránkách v sekci Jízdní řády – MHD. Po klepnutí myší na následující odkaz se vám zobrazí aktuální přehled jízdních řádů v novém okně. V jízdních řádech je třeba všímat si drobných vysvětlivek jako jsou změny v čase v období letním. Jízdní řády, které jsou platné v období letních prázdnin jsou zde také vyznačeny pod názvem Pracovní dny – Letní provoz. V sobotu a v neděli jsou jízdní řády neměnné a jízdní řád kromě léta zůstává po celý rok stejný. Je zde možnost stažení i jízdních řádů linkové dopravy a to klepnutím myši na odkaz, který se nachází v článku hned pod řády MHD. Doporučuje se stáhnout jízdní řády do počítače v případě, že nemáte stálé připojení k internetu. Stažení je zcela bez poplatku.

Dopravní podniky ať už se jedná o jakékoli město spadají pod právnickou osobu Sdružení dopravních podniků České republiky jejímž předmětem činnosti je především provádění prací, výkonů a služeb v oblasti organizace, materiálně technického a legislativního zajištění. Dopravní podniky jsou povinny se o své vozy starat a nejen o své vozy, ale i o veřejné prostory, které jsou částečně dopravním podnikem využívány. Mezi tyto prostory patří např.: parkoviště MHD nebo parkoviště pro užitkové vozy.

Vložil Úřady Most | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dopravní podnik (DP) Mostu a Litvínova

Dopravní podnik těchto dvou měst zajišťuje veškerou přepravu cestujících, kteří jedou po naplánované trase tramvaje, autobusu či trolejbusu. Dále je jeho povinností spravovat přesně dané jízdní řády a předem ohlašovat jejich změny případně zajistit náhradní dopravu, které odveze cestující na místo určení. Všechny dopravní podniky České republiky spadají pod Sdružení dopravních podniků, které je částečně také spravuje. Je to právnická osoba jejímž hlavním úkolem je zabezpečení a provádění prací na trase, služby v oblasti organizace a ekonomické a materiální zpracování.

Dopravní podnik nabízí nejen tyto služby ale i služby, které se týkají stravování, autoškoly, dopravy nemocných a zraněných nebo pronájem historického autobusu. V dopravním prostředku lze cestovat v případě, že jste vlastníkem platného jízdního dokladu ať už jde o jízdenku zakoupenou v jízdenkovém automatu nebo předplacený tarif. Pokud nemáte platný doklad je vám udělena pokuta několik set korun, ale jen v případě, že vám chytne kontrola. Veškeré možné tarify naleznete na internetových stránkách dopravního podniku včetně přesného přehledu všech jízdních řádů. Ve vozidle je třeba dodržovat podmínky, které jsou stanovené dopravním podnikem, v případě, že tomu tak nebude, má řidič vozidla povinnost vás z vozidla vykázat. Na internetových stránkách rovněž naleznete schéma linek a předem plánovaných výluk na trase.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Okresní soud Most

Okresních soudů je v České republice celkem 86. Umístěny jsou v každém velkém městě, proto je snadná jejich dostupnost. Hlavní město Praha jich má celkem deset, což je nejvíce soudů vůbec v jednom městě. Jen v jednom městě a to je Brno vykonává úkoly okresního soudu městský soud. I město Most má svůj okresní soud, který se nachází na adrese Moskevská.

Okresní soud rozhoduje v občanskoprávním i trestním řízení jako soudy prvního stupně a to všude, kde není rozhodnuto jinak a pokud není případ svěřen krajskému nebo městskému soudu. Tato situace může nastat ve chvíli, kdy se jedná o závažný trestný čin nebo v rozhodování o důležitých obchodních věcech. Mezi okresní soudy patří i soudní exekutoři, kteří provádějí soudem nařízenou exekuci dlužníků. Okresní soud má ale pravomoci, které se týkají exekuce pouze na území svého okresu. O jiných okresech nemají soudy právo rozhodovat a není jim to ani umožňováno. V těchto okresech a pod soudy spadají i ministrem spravedlnosti jmenovaní notáři, kteří jsou okresními soudy jmenování jako soudní komisaři a jejich úkolem je především dědické řízení spojené s dědictvím, vyplácení dědiců dle závěti pozůstalého nebo ověřování platnosti závěti, kterou po sobě pozůstalý zanechal.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Katastrální úřad Most

Katastrální úřad se nachází ve všech městech České republiky a vyjímkou není ani Most. Nachází se na adrese Jana Kubelíka. Katastrální úřad si je třeba vybírat dle pole jeho působností. Pod katastrální úřad Most spadají nemovitosti, které se nacházejí v ústeckém kraji. Hlavní budova katastrálního úřadu pro tento kraj se nachází v Ústí nad Labem, ale je to pouze hlavní budova. Takže pokud to máte do Ústí nad Labem daleko, je zde možnost vyřídit všechny potřebné formality v Mostě.

Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí včetně zápisu nemovitostí k právním úkonům, schvalují změny hranic pozemků a vykonávají práci spojenou s převodem majetku. Katastr nemovitostí umožňuje na svých internetových stránkách úzký náhled a přehled nemovitostí a pozemků vedených v katastru nemovitostí. Veřejnosti jsou ale k dispozici jen minimální údaje o nemovitostech, pozemcích a jejich majitelích. Každá osoba má povinnost nechat svou nemovitost zapsat do katastru nemovitostí, v případě, že tak učiněno není, katastrální úřad je povinen upozornit a vyzvat majitele pozemku k zapsání. Pokud tak není učiněno přibližně do tří měsíců od odeslání upomínky, má katastrální úřad právo udělit pokutu, která může dosahovat až několik desítek tisíc korun. Žádost nebo dotazy je možné podat písemně nebo elektronickou poštou.

Vložil Úřady Most | Štítek , , | Zanechat komentář