Vše o městě Most
Hledáte práci nebo brigádu? Zkuste práci v Mostě.

Archív kategorií: Obecné informace Most

Městská policie Most

Městská policie v Mostě sídlí na adrese Vítězslava Nezvala a zajišťuje veškerou ochrannou pomoc v jakékoli životní situaci. Městská policie pomáhá nám všem už řadu let a je v každém malém i velkém městě naší republiky. Na policii je třeba se obrátit v jakékoli nebezpečné situaci a je třeba ji přivolat i při dopravní nehodě. Jedná se o všechno co se děje v běžném životě jako jsou krádeže aut nebo vykrádání domácností, malá dopravní nehoda v centru města nebo šikana a vyhrožování. Policie je vždy povinna dostavit se na místo, na které byla přivolána a situaci okamžitě vyřešit nebo se o to alespoň snažit. Když už by se stalo, že situace není v kompetencích policie, tak je policie povinna upozornit na jiné řešení situace, která nastala.

Policejní linka je k dispozici nonstop na telefonním čísle uvedeném na internetových stránkách a v případě nevidomého člověka je třeba zaslat sms zprávu na příslušné telefonní číslo. Na internetových stránkách policie České republiky rovněž naleznete jiné informace, které jsou velmi zajímavé a pro mnohé z nás i nezbytné. Jedná se například o princip bodového systému nebo o dopravní nehody a kriminální případy, které jsou policií šetřeny, ale tou kriminální. Dále zde v sekci vtipy naleznete velmi zajímavé vtipy o policistech.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Nemocnice Most

Krajskou zdravotní nemocnici nalezneme v Mostě na adrese Jana Evangelisty Purkyně a rozhodně si jí nemůžete nevšimnout, protože její rozloha je opravdu obrovská. Nemocnice zajišťuje veškerou zdravotnickou pomoc včetně stomatologie nebo denní pohotovosti. Návštěvní hodiny jsou zde povoleny v odpoledních hodinách, pokud by tomu mělo být jinak je třeba dohoda s lékařem. Do areálu nemocnice není povoleno jezdit automobilem, pokud to není nezbytně nutné. Tedy pokud není pacient nějak omezen. V tomto případě je vjezd povolen, ale jen k vystoupení nebo nastoupení a další parkování je zde zpoplatněno nebo úplně zakázáno.

Krajská nemocnice vlastní svoji vlastní odbornou knihovnu, kde je možno najít veškeré knihy z oboru zdravotnictví. Služby knihovny jsou poskytovány nejen lékařům za účelem celoživotního vzdělávání, ale i studentům a pedagogům vysokých a vyšších odborných škol, ale pouze za účelem vzdělávání. knihy jsou zapůjčovány za poplatek a je třeba k jejich půjčení registrace.Nemocnice se podílí na projektu Integrovaný operační program, který byl vytvořen za účelem modernizace a obnovy přístrojového vybavení v nemocnicích. Jedná se hlavně o centra traumatologická nebo onkologická. Nemocnice rovněž zajišťuje dárcovství krve za účelem pomoci druhým. Darovat krev lze každé pondělí a středu bez objednání, nebo záleží na telefonické a sms domluvě.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Sšt Most Velebudice

Střední škola technická v Mostě sídlí na adrese Dělnická. Škola nabízí opravdu širokou škálu oborů, které lze studovat denní, ale i dálkovou formou. Obory jsou rozděleny do jednotlivých kategorií dle toho jestli bude studium zakončeno maturitní zkouškou, výučním listem a nebo jestli se jedná o nástavbové studium ( tedy dvouletý obor zakončený maturitou ). Dálkovou formou je zde možné studovat jen obor stavebnictví, zakončené maturitní zkouškou a strojního mechanika a elektrikáře jen v případě, že se jedná o nástavbu. Studium je ale vždy prodlouženo o jeden rok navíc.

Škola dále provozuje pronájem sportovních, vyučovacích nebo přednáškových prostor včetně kinosálu s kapacitou skoro 400 míst. K dispozici jsou žákům rovněž sportoviště v okolí školy jak je například sportovní hala, sportovní hřiště nebo posilovna s hernou stolního tenisu. Dále se škola podílí na projektu Znovu a jinak, který je určen k posílení integrace sociálně vyloučených osob v ústeckém kraji. Cílem tohoto projektu je, aby osoby, který byli vyloučeny z normálního prostředí a přišli o práci znovu našli co potřebují a usnadňují jim znovu se začlenit do normálního koloběhu denního života a najít práci. Škola rovněž zařizuje ubytování pro své studenty, ale i pro osoby, které jsou zde třeba jen na návštěvě a to v podobě ubytovny, která se nachází nedaleko školního areálu.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

7. ZŠ Most

7 základní školu najdete v Mostě na adrese Jabuba Arbesa a má celkem 25 plně funkčních tříd určeným pro výuku dětí školního věku. Škola je zaměřena na vyučování dětí od první až do deváté třídy, kdy je součástí studia i příprava na střední školu a na její přijímací zkoušky. Pro žáky první třídy je zde nabídka zájmových kroužků, který je rodičům plně k dispozici a mají na výběr například z kurzu angličtiny pro úplné začátečníky nebo výtvarný, pěvecký a sportovní kroužek. Kroužky probíhají po vyučování a jsou určeny zejména pro děti studující na základní škole.

Škola má plně zařízenou školní družinu, která je dětem k dispozici hned po skončení vyučování až do 17hodin a funguje i jako ranní družina, která končí těsně před začátkem první školní hodiny, tedy okolo 8hodiny. Škola rovněž zajišťuje stravování a to formou školní jídelny, která je umístěna přímo ve škole, takže děti nemusí nikam přecházet. Cena jednoho obědu se odvíjí od toho, kolik má dítě věk, ale cena se pohybuje vždy maximálně do 25korun. V jídelně je možno se stravovat i v případě, že dítě nechodí a není přihlášeno na této základní škole, ale cena za oběd je poměrně vysoká. Dle škola zajišťuje lyžařský kurz, který se koná vždy v zimě.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Voš Most

Vyšší odborná škola v Mostě sídlí na adrese Zdeňka Fibicha a je zaměřena na několik oborů vyššího vzdělávání. Ekonomické, sociální a zdravotnické a je rovněž sloučena s obory středních škol zdravotnické a pedagogické školy a obchodní akademie. Je to největší vyšší odborná škola ústeckého kraje. Výhodou této školy je, že má své vlastní ubytovací zařízení pro své žáky, ale i pro žáky škol jiných soukromých nebo státních škol, studentů denního nebo i dálkového studia.

Standardní ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích, cena  tohoto pokoje na měsíc je asi 2 000Kč za měsíc, ale je možno se zde ubytovat jen na jeden den a to za asi 200Kč za noc. Za nadstandardní ubytování jako je jednolůžkový pokoj je třeba doplatit a je to asi 4000Kč za měsíc. Dále škola poskytuje stravování ve formě školní jídelny, která má dvě stanoviště a je rovněž možno aby se v ní stravoval jakýkoli student střední nebo vyšší odborné školy. Je třeba mít pro toto stravování platnou čipovou kartu zakoupenou ve škole a zaplacené stravování. Stravování probíhá od rána do večera a je samozřejmě rozděleno na snídaně, obědy a večeře. Cena jednoho obědu je asi 30Kč.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Gymnázium Most

Gymnazijní příprava nebyla nikdy snadná a je tomu tak ani v Mostě. Gymnázia jsou čtyřletá nebo osmiletá, záleží na dítěti v kolika letech se rozhodne dále vzdělávat. Na gymnázium je možné nastoupit po úspěšném složení přijímacích zkoušek to buď v deváté nebo v páté třídě základní školy. Vyhlášeným gymnáziem v Mostě je Podkrušnohorské gymnázium, které má i k dispozici i třídu se specializací na sportovní přípravu. Rozvrh hodin této třídy je v podstatě stejný jako u klasické výuky, ale je obohacen o několik hodin týdně více za účelem cvičení, tělocviku a jiných sportovních aktivit. Dále má toto gymnázium svůj pěvecký sbor a od roku 1998 se aktivně podílí na mezinárodních školských projektech.

Internetové stránky Podkrušnohorského gymnázia jsou opravdu velmi přehledné a je zde možné najít opravdu veškeré potřebné informace, které se týkají jak chodu školy tak třeba změny v rozvrhu hodin studentů. Škola byla původně samostatným gymnáziem, ale poté se sloučilo s gymnáziem v Bílině a v dnešní době je největším, ale taky nejnavštěvovanějším gymnáziem celého ústeckého kraje. Škola má více než 900 stálých studentů a poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Profesorský sbor tvoří plně kvalifikovaní učitelé specializující se na výuku na střední škole.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

VZP Most

VZP nebo – li Všeobecná zdravotní pojišťovna sídlí v Mostě na adrese Višňová. Zdravotní pojištění je nutno si platit ať už chceme nebo nechceme a zdravotní pojišťovny jsou subjekty, které peníze přijímají. Jde o druh pojištění, bez kterého nebudeme ošetřeni v nemocnici ani u jakéhokoli jiného lékaře. Všeobecná zdravotní pojišťovna má největší pokrytí v České republice a v jednotlivých krajích má až sedm poboček, které se nacházejí ve větších městech. Ani v Mostě tomu není jinak. Zdravotní pojištění je možno si platit i jako samostatná osoba, ale pouze na dohodě s pojišťovnou. Jinak je povinnost zaměstnavatele, aby za každého zaměstnance pojištění odváděl.

Na internetových stránkách naleznete nejrůznější informace, které se týkají pojištění, ale i čísla účtu na které je třeba posílat peníze za pojištění, ať už jste samoplátce nebo třeba dlužník. Úřední hodiny jsou od pondělí do pátku od 8- 15 hodin s vyjímkou pondělí a středy kdy je otevřeno do 17 hodin. Informovat se můžete jak na internetových stránkách tak prostřednictvím emailu nebo telefonu, který tam také naleznete. V případě nějakých hlubších dotazů je nejvhodnější dojednat si schůzku přímo na pobočce.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Ossz Most

Ossz je okresní správa sociálního zabezpečení, která spadá pod čssz což je zkratka pro Českou správu sociálního zabezpečení. Jejím úkolem je poskytovat služby a informace, které se týkají především důchodů. Jde o pojištění OSVČ ( osoba výdělečně činná ), invalidních důchodců, ale i běžných občanů. V případě dotazů je třeba se obrátit na ossz patřičného kraje, ve kterém je zapsáno trvalé bydliště. Ossz v Mostě sídlí na adrese Báňská a rovněž poskytuje poradenství pro stálé i budoucí klienty. Poradit se lze jak po telefonu, tak emailem nebo zasláním dopisu na příslušné oddělení, které se dotazy zabývá. Veškeré informace týkající se podávání dotazu lze najít na internetových stránkách ossz nebo čssz.

Pojistné na sociální zabezpečení je součástí státního rozpočtu a zahrnuje veškeré tyto výlohy : nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku v nezaměstnanosti. Jejím úkolem je přijímat peníze od zaměstnavatelů, kteří za své zaměstnance odvádějí určité procento finanční částky. Sociální pojištění je možné si také platit jako samostatná osoba. Peníze nejsou vypočítány z platu, ale je zde jednotná částka pro tyto osoby. Jinak to mají i osoby osvč, které si také platí pojištění sami, ale je nutno na konči každého roku doložit daňové přiznání za příslušný rok.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , | Zanechat komentář

Útulek Most

Je třeba si uvědomit, že útulky pro zvířata neslouží jako hotely nebo penziony, ale jako dočasný domov pro ztracené nebo zatoulané zvíře. Do útulku je přijato jakékoli zvíře ať už je to pes, kočka nebo divoká šelma. Útulek slouží jako dočasné zázemí pro zvíře, o které se momentálně nikdo nepřihlásí. Zajišťuje všechnu potřebnou péči, která mimo jiné zahrnuje i lékařské ošetření, jídlo a pití do chvíle než se o zvíře přihlásí majitel nebo nový osvojitel.

V případě nalezeného cizího zvířete je vždy dobré se obrátit na útulek, aby bylo zvíře odchytnuto a bylo o něj postaráno. V Mostě je několik možností na jaký útulek se obrátit a však nejvíce známí je pravděpodobně městský útulek Most, který sídlí na Školní ulici v Mostě – Rudoltice. Kapacita tohoto útulku je pro 50 psů a je zaměřen převážně jen na psy. Odchyt psů dělá městská policie, kterou je také třeba zavolat v případě nalezeného zvířete. V útulku jsou návštěvní dny od pondělí do pátku od 10-17 hodiny a v sobotu od 10-13 hodin.

V těchto hodinách tam může kdokoli přijít a vybrat si svého nového domácího mazlíčka. Rovněž je možno útulku přispět finančním darem a v případě zájmu je třeba se obrátit na Městský úřad v Mostě.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veterina Most

Každý kdo má nějakého domácího mazlíčka, tak pro něj chce jen to nejlepší. Nezáleží jen na vhodném výběru stravy, která by měla být pestrá a vydatná, ale i na správném výběru veterináře, který je v případě nemoci nebo větších zdravotních problémů postará o zdraví našeho mazlíčka. V Mostě je několik variant a několik výborných veterinárních lékařů, ke kterým je možno se přihlásit. Jednou z nich je veterinární ordinace Most, která je jednou z nejvyhledávanějších a nejvíce navštěvovaných. Ordinace sídlí na adrese Brněnská v centru města.

Veterina ordinuje i mimo ordinační hodiny, ale třeba se domluvit po telefonu na určité hodině, aby byl lékař přítomen. Pokud by jste vyhledávali nonstop veterinární ordinaci, která ordinuje každý den i přes noc, budete v Mostě těžko hledat. Jako nonstop klinika pro zvířecí pacienty se jeví v Litvínově nebo v Ústí nad Labem, ovšem je tu jeden problém. Nonstop sice klinika je, ale lékař ani na jedné z nich není přítomen, proto je třeba telefonická domluva předem.

Poté lékař přijede na místo určení. Dále je možnost veterinární ambulance v Mostě na adrese Jaroslava Seiferta a tato ordinace je rovněž i v Litvínově. Je jen na vás do jakých rukou svěříte právě svého mazlíčka.

Vložil Obecné informace Most | Štítek , , , | Zanechat komentář